ما کجا می رویم ؟

1 در خبرها آمده بود که عده ای از طلاب و علما از وضعیت اخلاق و عفاف و حجاب در جامعه ناراضی و شاکی هستند. این سوالی است که مردم باید از علما و از آن روحانیانی که مسائل اخلاق و ارشاد و امر به معروف و نهی از منکر را در جامعه به عهده داشتند بپرسند! مگر غیر از این است که امور ارشاد و اخلاق جامعه با صدها موسسه عریض و طویل از حوزه های علمیه گرفته با هزاران ائمه جمعه و نزدیک به میلیونها روحانی و طلبه و مساجد در سراس ...

ادامه نوشته

آذربایجان سرزمین ملکوت

آذربايجان سرزمين ملكوت تو آذربايجان! اي مرزبان قبله زرتشت تو را اي پاسدار ميهن از دشمن تو را هم دوست مي دارم نام هاي آتورپاتگان، آذرآبادگان، آذربايجان با آنكه شكل ظاهري شان در طول زمان عوض شده، اما معني و مفهوم آنها از سه هزار سال پيش هيچگونه تغييري نكرده است و در زمان حال از معني و مفهوم اين نام همان معنايي فهميده مي شود كه در سه هزار سال پيش فهميده مي شد. قبل از اينكه به معني و تعبير و تفسير اين نام ها بپ ...

ادامه نوشته

زين همره هان سست عناصر دلم گرفت

شير خدا و رستم دستانم آرزوست بحثي درباره روشنفكران  ديني ايران ستيز و تقابل آنها با ايران و هويت ايراني گفتن: « هنر نزد ايرانيان است و بس» جنايت است. 1 ايران اصلا چه موجودي است؟ 2 اول ثابت كنيد چيزي به نام ايران وجود دارد؟ 3 ابژه اي داريم كه اسمش ايران است؟ 4 صحبت كردن از ايران و ميهن پرستي كار حيواني است! 5 اصلا چيزي به نام ايران وجود ندارد و نوروزي هم در كار نيست عيد ما بايد عيد غديرخم باشد. 6 ما اگر خوزس ...

ادامه نوشته

جنگ هاي ايران و روس به روايت نظامي و خاقاني شيرواني

ز روسي نجويد كسي مردمي                                         كه جز گوهري نيستش جز آدمي اگر بر خري بار گوهر بود                                              به گوهر چه بيني همان خر بود اگر من در آن داوري بودمي                                           از اين به بكشتن برآسودمي شرف نامه پنجمين نامه از خمسه نظامي است. ابياتي كه در بالا آورده شد از شرف نامه نظامي است. جنايت ها و خيانت ها، قتل و غارت و آدم كشي ...

ادامه نوشته

عارفان و واعظان

ما دو نفر هم ولایتی داشتیم، به بخشید با اجازه ی مشدی قاسم ما دو نفر همشهری داشتیم، یکی از این همشهری‌هایمان 700 سال قبل در جواب سوالات یک عارف ربانی که دو هزار و پانصد کیلومتر دورتر از قصبه‌ی شبستر بود با هزار بیت شعر چنان آتشی در خرمن زاهدان و سالوسان و ریاکاران و دین فروشان دنیا انداخت که هنوز هم این خرمن‌ها در حال سوختن است. زهی مطرب که از یک نغمه‌ی خوش زنــد در خـرمـن صـد زهـد آتش در قرون ششم و هفتم که ...

ادامه نوشته

جواب ميرزا علي معجز شبستري به سليمان نظيف و روشني بيگ روشني بيگ همان مرد مرموز كميته ي اتحاد و ترقي كه در اثناي جنگ اول جهاني به ظاهر و ريا براي اتحاد اسلامي در افغانستان و ايران در گشت گذار بود. اين مرد شارلاتان در باطن براي جاسوسي از طرف دشمنان ايران ووتركان و ايجاد نفاق بين ملتها و امپراتوري عثماني (تركيه) بيشتر در ايران به فعاليت مي پرداخت. بعد از اينكه جنگ جهاني اول تمام شد و امپراتوري عثماني متلاشي و ...

ادامه نوشته

عروس

سن ازدواج دختران در ايران به زير دوازده سال رسيده است. مطبوعات كاظم آذري سيسي عروس برداشتي از يك قطعه شعر در يكصد سال پيش اشاره: ميرزا علي معجز شبستري شاعر بزرگ آذربايجان در سال 1258 شمسي در شبستر چشم به جهان گشود. در 16 سالگي بنا به دعوت برادر بزرگ اش عازم استانبول مي شود. 16 سال در استانبول به شغل كتابفروشي اشتغال داشته است. برگشت معجز از استانبول مصادف مي شود با انقلاب مشروطيت. ميرزا علي معجز وقتي به وطن ...

ادامه نوشته

زبان آذربایجان از كهن ترين زمان تا حال

      زبان آذربایجان از كهن ترين زمان تا حال تقريبا 90 سال از اولین چاپ رساله «آذری یا زبان باستانی آذربایجان» توسط کسروی می­گذرد. قبل از کسروی، پروفسور مارکوارت ایران­شناس آلمانی در کتاب ایران­شهر که در سال 1901 م (1280 شمسی) در برلن چاپ کرده بود، در اعلام جغرافیای ایران درباره زبان آذربایجان تصریح کرده بود که : زبان حقیقی پهلوی زبان آذربایجان است که زبان اشکانیان بوده است. مضاف بر این پروفسور ما ...

ادامه نوشته

فرهنگ واژگان آذري

تنوع و گوناگون زبان‌هاي ايراني، در سرزمين پهناوري مثل ايران كه از اول بنيان گذاري‌اش به كشور كثير الاقوام معروف بوده است مستلزم اين بود كه اين مملكت بايد كثير الزبان هم باشد. نشر اين زبان‌ها در كشور وسيعي مثل ايران نتيجه‌اي تهاجمات و جريانات شگفت تاريخي متمادي و انتقال اقوام و جنگ‌هاي طولاني بوده است. كتمان نمي‌توان كرد كه در روزگاران گذشته زبان مردم ايران حداقل از مادها و هخامنشيان منشاء مشترك ايراني داشته ...

ادامه نوشته

دگرديسي از آذريسم به پان تركيسم

  ايران دو صد فتنه و صد خصم ز هر سو                     هم مركز و هم گردش پرگار همان است هر لحظه به شكلي دگر، اين ديو عيان گشت             هم رستم و هم اژدر و خونخوار همان است خواهند كه هر قطعه به يك گرگ سپارند                  از پيكر ما، مايه ي ادبار همان است از منظومه ي اين است وطن: دكتر منوچهر مرتضوي   دگرديسي از آذريسم به پان تركيسم چهل پنجاه سال پيش از اين، در مملكت ما، اگر به اين به اصطلاح هويت ...

ادامه نوشته