نقدی بر کتاب مردگان باغ سبز

«کاظم آذری» از صحبت دوستی برنجم                   کاخلاق بدم حَسَن نماید، عیبـم هنـر و کمـال بـیند،                   خارم گل و یاسمن نماید. کو دشمن شوخ چشم بیباک              تا عـیب مـرا به من نماید. «سعدی» مردگان باغ سبز نوشته محمدرضا بایرامی نشر سوره مهر آشنایی من با کتاب مردگان باغ سبز با خواندن نقد رونمائی کتاب که توسط آقای بیات در مجله جهان کتاب نوشته شده بود، آغاز شد. حالا بماند که در پیدا کردن کتاب ...

ادامه نوشته

لکه ی ننگی که با نفت هم پاک نشد!

آذربایجان ایران ، آغاز جنگ سرد جمیل  حسنلی ترجمه : منصور صفوتی نشر : شیرازه تهران 1387 «کاظم آذری» نویسنده کتاب معتقد است که استالین فرقه دمکرات و پیشه­وری را بازیچه­یی برای پیشبرد اهداف خود که با مصالح آذربایجان منطبق نبود، قرار داده بود. کتاب آذربایجان و جنگ سرد از این نظر حائز اهمیّت است که مؤلف به اسناد آرشیوهای اتحاد شوروری سابق مراجعه و روایت غائله آذربایجان را بر مبنای آن مدارک نوشته است. همسایه­ی شم ...

ادامه نوشته