ما کجا می رویم ؟

1 در خبرها آمده بود که عده ای از طلاب و علما از وضعیت اخلاق و عفاف و حجاب در جامعه ناراضی و شاکی هستند. این سوالی است که مردم باید از علما و از آن روحانیانی که مسائل اخلاق و ارشاد و امر به معروف و نهی از منکر را در جامعه به عهده داشتند بپرسند! مگر غیر از این است که امور ارشاد و اخلاق جامعه با صدها موسسه عریض و طویل از حوزه های علمیه گرفته با هزاران ائمه جمعه و نزدیک به میلیونها روحانی و طلبه و مساجد در سراس ...

ادامه نوشته