حالا حكايت، حكايت ماست!

به شتر گفتند چرا گردن‌ات كجه، گفت كجايم راست است كه گردنم هم راست باشد؟ حالا ما هم مثل شتر نه فقط اعضاء بدنمان كج و معوج است بلكه از نظر روحيات و خلقيات و عادات هم بلاتشبيه به يك جانوري مثل شتر گاو پلنگ و به يك موجود مجمع‌الاضداد و اعجوبه مي‌مانيم كه آن‌ورش ناپيدا از مشخصه‌هاي بارز ما ملت، تظاهر، ريا، تهمت زدن و بالاتر از همه شاخص‌ترين خلقيات، دروغ‌گويي است. دروغ را مثل نخودچي كشمش جيب‌هايمان را پر مي‌كنيم ...

ادامه نوشته